Algemene ledenvergadering PB Hoogenweg eo geannuleerd

Door het corona-virus worden vrijwel alle evenementen, sportwedstrijden en bijeenkomsten in Nederland geannuleerd. Ook wij sluiten ons hierbij aan en hebben de beslissing moeten nemen om de ledenvergadering van 20 maart te annuleren. Als de situatie rondom corona-virus zich normaliseert, zullen wij een nieuwe datum plannen.

Met betrekking tot de bestuursverkiezing willen we de voorgenomen bestuurswisseling (Aftreden van Herjan Gerrits en toetreding van Ewout Schepers) wel op korte termijn laten plaats vinden. Tegenkandidaten kunnen zich daarom komende dagen contact opnemen met één van de bestuursleden en of mailen naar pbhoogenweg@hotmail.com.

Met betrekking tot het paasvuur op 13 april wachten we de ontwikkelingen rondom het corona-virus voorlopig af voordat we een besluit nemen of het wel of niet doorgaat. We houden jullie hieromtrent op de hoogte.

Met vriendelijke groet
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg eo

Glasvezel informatieavond

Beste bewoners van Hoogenweg, Venebrugge en Hardenbergerveld,

Twijfelt u nog of u glasvezel moet nemen, welk pakket het beste bij u past of waar u rekening mee moet houden met de aanleg? Wij, Plaatselijk Belang Hoogenweg eo en Hardenbergerveld, hebben een informatieavond op 15 juni georganiseerd waarin lokale voorlichters aanwezig zijn en uw vragen zullen beantwoorden. De avond zal voornamelijk in het teken staan van praktische zaken. Op deze avond proberen we u meer duidelijkheid te geven rondom glasvezel en om de juiste beslissing te maken.
Tot ziens op 15 juni om 19.00 uur in het Gebouw ( Hoogenweg nr 45).
Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. en Plaatselijk Belang Hardenbergerveld

 

Noaberschap belangrijk item tijdens PB-vergadering

De opkomst was bescheiden op de algemene ledenvergadering van plaatselijk belang Hoogenweg. Op de agenda stonden dan ook geen onderwerpen met grote impact voor de bevolking. Desondanks kwamen donderdag 9 april wel enkele interessante zaken aan de orde.

Natuurlijk werden de leden bijgepraat over de stand van zaken omtrent de verkeersveiligheid en de plannen van Baalderborg met het oude schoolgebouw. Over het laatste was nog weinig nieuws te melden, maar uit verkeerstellingen bleek dat het verlagen van de snelheid in de bebouwde kom tot 30 kilometer per uur, waarschijnlijk heeft geleid tot een verlaging van het aantal verkeersbewegingen. Sinds kort geldt ook in het buitengebied van Hoogenweg een lagere maximum snelheid, want het gehele gebied is nu aangemerkt als 60-zone.

Met ingang van dit jaar is in de gemeente Hardenberg nieuwe beleid van kracht met betrekking tot Paasvuren. Per dorp mag nog slechts één Paasvuur afgestoken worden en de vergunning dient door een organisatie als een plaatselijk belang aangevraagd te worden. Het bestuur riep leden daarom op om voor volgend jaar met suggesties te komen voor een centraal Paasvuur.

Een ander initiatief van het bestuur is het ophangen van een informatiekast bij het Gebouw. Via Gerko Kremer kan iedereen hierin publicaties of oproepen ophangen. Voor verenigingen interessant, maar particulieren kunnen hierin bijvoorbeeld vragen om hulp voor bijzondere klusjes. Noaberschap moet op deze manier eenvoudiger vorm gegeven kunnen worden. In dat kader was ook de mededeling van Henk Brink dat afgelopen maand een nieuwe stichting is opgericht van belang. Ondernemers in Hoogenweg hebben samen een stichting opgericht die initiatieven voor activiteiten en noaberschap mede wil financieren, maar ook mensen die privé in een lastige situatie zitten financieel ondersteunen. Binnenkort wordt hierover door de stichting meer informatie naar buiten gebracht.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Omdat hij de maximale zittingsperiode achter de rug had, nam secretaris Henk Reints afscheid van het bestuur. Voorzitter Jan Veurink bedankte hem voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren en dat ging natuurlijk vergezeld met een attentie. Henk wordt opgevolgd door Annika Nijland, die als nieuweling in het bestuur ook de rol van secretaris zal gaan vervullen.

Tot slot presenteerde bestuurslid Herjan Gerrits het nieuwe logo dat plaatselijk belang vanaf nu zal gaan hanteren in haar briefpapier en andere schriftelijke en digitale uitingen.

Invoering 60km zone

De gemeente Hardenberg heeft onlangs besloten om in het gehele buitengebied een zone in te stellen waarbinnen een maximum snelheid geld van 60 kilometer per uur. Slechts enkele wegen worden hiervan uitgezonderd en voor Hoogenweg betekent dit dat binnenkort nergens meer harder dan 60 mag worden gereden.

De gemeente heeft een informatieblad gepubliceerd waarop u meer informatie kunt vinden over de instelling van deze zone’s.

Rioolstank aangepakt

Onlangs is door de gemeente Hardenberg in samenwerking met Aspatec en Dusseldorp een Aspatec Sewer laten plaatsen voor de stankklachten van het rioolgemaal Hoogenweg. Dit systeem bestrijd de stankproblemen in het gemaal door actief zuurstof. Actief zuurstof komt in de natuur vrij tijdens onweer en werkt zuiverend op water en lucht. Het apperaat geeft een minimale, veilige dosis af aan het rioolwater in het gemaal. Dit zet organische afvalstoffen, bacterien om in onschadelijke residu`s en de stank bestrijd. Het actief zuurstof wordt omgezet in gewoon zuurstof , zonder toxische residu`s achter te laten.

De gemeente Hardenberg wil graag weten of deze aanpassing het gewenste resultaat heeft. Wanneer u nog steeds stankklachten van het gemaal Hoogenweg ondervind. Laat dit dan weten via de mail aan Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. pbhoogenweg@hotmail.com.

Hondenpoep opruimen is heel normaal

Hondenbezitters beleven doorgaans veel plezier aan hun huisdier, maar de trouwe viervoeter moet ook uitgelaten worden. Daarbij kan het wel eens voorkomen dat de hond poept op een plek waar dat niet mag. Het is dan heel normaal om de hondenpoep altijd direct op te ruimen, zodat anderen hier geen last van hebben. Alleen op de speciale hondenuitlaatstroken is het niet nodig de hondenpoep op te ruimen. Hier zorgt de gemeente ervoor dat de hondenpoep regelmatig opgeruimd wordt. Lees verder

Afsluiting brug Hoogenweg

In verband met een noodzakelijke vervanging van de slijtlaag op het brugdek, wordt de brug Hoogenweg binnenkort enkele dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, maar overig verkeer zal omgeleid worden.

De voorlopige planning is dat de brug van 20 mei (6.30 uur) tot en met 22 mei (10.00 uur) zal zijn afgesloten.Vanwege de weersomstandigheden is de afsluiting opnieuw uitgesteld.

Aanpassing drempels Hoogenweg

Na de herinrichting van de kern Hoogenweg naar een 30-kilometer zone, bleek dat twee drempels onvoldoende zorgen voor een snelheidsbeperking. Na een huis-aan-huis enquête en overleg met de gemeente Hardenebrg is besloten de drempels aan ter passen. Effectief betekent dit dat de drempels niet hoger, maar wel steiler zullen worden, waardoor ze meer passen bij de geldende maximum snelheid. Lees verder