Invoering 60km zone

De gemeente Hardenberg heeft onlangs besloten om in het gehele buitengebied een zone in te stellen waarbinnen een maximum snelheid geld van 60 kilometer per uur. Slechts enkele wegen worden hiervan uitgezonderd en voor Hoogenweg betekent dit dat binnenkort nergens meer harder dan 60 mag worden gereden.

De gemeente heeft een informatieblad gepubliceerd waarop u meer informatie kunt vinden over de instelling van deze zone’s.