Plaatselijk belang Hoogenweg e.o.

De buurtschappen Hoogenweg en Venebrugge hebben gezamenlijk één vereniging voor plaatselijk belang. Het bestuur van deze vereniging behartigt de belangen van haar leden in brede zin, waarbij zij met name de schakel vormt tussen inwoners en de gemeente Hardenberg.

Plaatselijk belang Hoogenweg en omstreken (PBH) heeft periodiek overleg met vertegenwoordigers en politici van de gemeente Hardenberg. Zaken als verkeersveiligheid en woongenot zijn daarbij regelmatig onderwerp van gesprek. Daarnaast vormt PBH een natuurlijk klankbord voor gemeente en provincie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Het bestuur, bestaande uit vijf mensen, communiceert op verschillende manieren met de leden. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kunnen leden zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die periodiek per e-mail wordt verzonden. Ook informeert het bestuur haar leden over de actuele stand van zaken via de dorpskrant.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!

Secretariaat
Lisette Wensink
E: pbhoogenweg@hotmail.com