Dorpskrant tarieven

Dorpskrant Oes Blattie valt al tientallen jaren gratis in de bus bij inwoners van Hoogenweg, Hardenbergerveld en Venebrugge. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door sponsoren en donateurs.

Sponsoring

Wilt u een advertentie plaatsen dan kunt u contact opnemen met de redactie. U kunt zelf een advertentie aanleveren, maar het is ook mogelijk dat er een opzet voor u gemaakt wordt. De tarieven treft u hieronder aan in de tarieventabel.

Lidmaatschap

Woont u niet in het bezorgingsgebied van de dorpskrant, maar wilt u die wel graag ontvangen? Dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt hiervoor het machtigingsformulier invullen en afgeven aan of opsturen naar één van de redactieleden. Het kan zijn dat de krant per post verstuurd wordt; in dat geval worden de portikosten ook in rekening gebracht. In de tarieventabel hieronder treft u de lidmaatschapskosten aan.

Donateur

Natuurlijk is het altijd mogelijk dat u ons financieel steunt met een kleine jaarlijkse bijdrage in de vorm van een donatie. Ook hiervoor kennen wij een vast tarief dat u hieronder in de tarieventabel terug vindt. Wilt u donateur worden, zul dan het machtigingsformulier in en geef dit af aan of stuur dit op naar één van de redactieleden.

Tarieven per 2016

Omschrijving Bedrag per Prijs
Advertentie 1/3 A5 stuk € 11,00
Advertentie 1/3 A5 jaar € 27,50
Advertentie 1/2 A5 stuk € 16,00
Advertentie 1/2 A5 jaar € 40,00
Advertentie 1/1 A5 stuk € 21,00
Advertentie 1/1 A5 jaar € 52,50
Donateur jaar € 5,00
Abonnee * jaar € 5,00

* Indien het adres buiten het verzorgingsgebied valt, wordt het bedrag verhoogd met portikosten