Oranjevereniging Hoogenweg e.o.

OranjeverenigingOranjevereniging Hoogenweg en omstreken bestaat sinds 1945 en behoort daarmee tot de oudste verenigingen in Hoogenweg. Naast het ‘uiting geven aan de binding met het Koningshuis’ organiseert het uit negen personen bestaande bestuur ook andere evenementen als een ouderenreis, een autopuzzelrit, feestavonden, e.d.

Vrijwel alle inwoners van Hoogenweg, Venebrugge en Hardenbergerveld zijn lid, evenals een grote groep mensen daar direct omheen. Daarmee is de Oranjevereniging qua ledenaantal ook de grootste vereniging in het gebied.

Maandelijks halen in totaal zo’n veertig vrijwilligers huis-aan-huis het oud papier op. De opbrengst daarvan vormt het grootste deel van de inkomsten. Daardoor kan de eigen bijdrage van deelnemers aan evenementen als de ouderenreis tot een minimum beperkt worden. Een mooi staaltje ‘samen voor elkaar’.

Secretariaat:
Janine Kamphuis
Toeslagweg 2
7793 HV Hoogenweg
E: oranje.hoogenweg@hotmail.com