Activiteitencommissie PB Hoogenweg

Binnen plaatselijk belang Hoogenweg bestaat een aparte commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van verschillende activiteiten.

Deze commissie, bestaande uit vijf mensen, organiseert diverse activiteiten zoals sjoel- en bingoavonden, een volleybaltoernooi, een jeugdvoetbaltoernooi, paaseieren zoeken, e.d. Daarnaast kent de commissie nog de onderdelen gymnastiek en volleybal.

Gymnastiek
Op woensdagavond is er gymnastiek in het Gebouw in Hoogenweg. Onder leiding van een instructrice werken elke week tussen de tien en de twintig vrouwen zich flink in het zweet. Zij betalen maandelijks € 7,50 aan contributie en kunnen daarmee voor een relatief laag bedrag hun conditie goed op peil houden.

Volleybal
Voor wie niet van gymnastiek houdt, is er op de dinsdagavond volleybal. Ook dit is een wekelijkse activiteit met tussen de tien en twintig spelers op een avond. Er wordt gebruik gemaakt van een sportzaal in Hardenberg. Hiervoor bedraagt de maandcontributie € 6,75.

Secretariaat
Leon ter Voorde
E: leontervoorde@gmail.com