Noaberschap belangrijk item tijdens PB-vergadering

De opkomst was bescheiden op de algemene ledenvergadering van plaatselijk belang Hoogenweg. Op de agenda stonden dan ook geen onderwerpen met grote impact voor de bevolking. Desondanks kwamen donderdag 9 april wel enkele interessante zaken aan de orde.

Natuurlijk werden de leden bijgepraat over de stand van zaken omtrent de verkeersveiligheid en de plannen van Baalderborg met het oude schoolgebouw. Over het laatste was nog weinig nieuws te melden, maar uit verkeerstellingen bleek dat het verlagen van de snelheid in de bebouwde kom tot 30 kilometer per uur, waarschijnlijk heeft geleid tot een verlaging van het aantal verkeersbewegingen. Sinds kort geldt ook in het buitengebied van Hoogenweg een lagere maximum snelheid, want het gehele gebied is nu aangemerkt als 60-zone.

Met ingang van dit jaar is in de gemeente Hardenberg nieuwe beleid van kracht met betrekking tot Paasvuren. Per dorp mag nog slechts één Paasvuur afgestoken worden en de vergunning dient door een organisatie als een plaatselijk belang aangevraagd te worden. Het bestuur riep leden daarom op om voor volgend jaar met suggesties te komen voor een centraal Paasvuur.

Een ander initiatief van het bestuur is het ophangen van een informatiekast bij het Gebouw. Via Gerko Kremer kan iedereen hierin publicaties of oproepen ophangen. Voor verenigingen interessant, maar particulieren kunnen hierin bijvoorbeeld vragen om hulp voor bijzondere klusjes. Noaberschap moet op deze manier eenvoudiger vorm gegeven kunnen worden. In dat kader was ook de mededeling van Henk Brink dat afgelopen maand een nieuwe stichting is opgericht van belang. Ondernemers in Hoogenweg hebben samen een stichting opgericht die initiatieven voor activiteiten en noaberschap mede wil financieren, maar ook mensen die privé in een lastige situatie zitten financieel ondersteunen. Binnenkort wordt hierover door de stichting meer informatie naar buiten gebracht.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Omdat hij de maximale zittingsperiode achter de rug had, nam secretaris Henk Reints afscheid van het bestuur. Voorzitter Jan Veurink bedankte hem voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren en dat ging natuurlijk vergezeld met een attentie. Henk wordt opgevolgd door Annika Nijland, die als nieuweling in het bestuur ook de rol van secretaris zal gaan vervullen.

Tot slot presenteerde bestuurslid Herjan Gerrits het nieuwe logo dat plaatselijk belang vanaf nu zal gaan hanteren in haar briefpapier en andere schriftelijke en digitale uitingen.