Algemene ledenvergadering PB Hoogenweg eo geannuleerd

Door het corona-virus worden vrijwel alle evenementen, sportwedstrijden en bijeenkomsten in Nederland geannuleerd. Ook wij sluiten ons hierbij aan en hebben de beslissing moeten nemen om de ledenvergadering van 20 maart te annuleren. Als de situatie rondom corona-virus zich normaliseert, zullen wij een nieuwe datum plannen.

Met betrekking tot de bestuursverkiezing willen we de voorgenomen bestuurswisseling (Aftreden van Herjan Gerrits en toetreding van Ewout Schepers) wel op korte termijn laten plaats vinden. Tegenkandidaten kunnen zich daarom komende dagen contact opnemen met één van de bestuursleden en of mailen naar pbhoogenweg@hotmail.com.

Met betrekking tot het paasvuur op 13 april wachten we de ontwikkelingen rondom het corona-virus voorlopig af voordat we een besluit nemen of het wel of niet doorgaat. We houden jullie hieromtrent op de hoogte.

Met vriendelijke groet
Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg eo

Glasvezel informatieavond

Beste bewoners van Hoogenweg, Venebrugge en Hardenbergerveld,

Twijfelt u nog of u glasvezel moet nemen, welk pakket het beste bij u past of waar u rekening mee moet houden met de aanleg? Wij, Plaatselijk Belang Hoogenweg eo en Hardenbergerveld, hebben een informatieavond op 15 juni georganiseerd waarin lokale voorlichters aanwezig zijn en uw vragen zullen beantwoorden. De avond zal voornamelijk in het teken staan van praktische zaken. Op deze avond proberen we u meer duidelijkheid te geven rondom glasvezel en om de juiste beslissing te maken.
Tot ziens op 15 juni om 19.00 uur in het Gebouw ( Hoogenweg nr 45).
Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. en Plaatselijk Belang Hardenbergerveld

 

Informatieavond Glasvezel buitenaf Hardenberg

Cogas wil glasvezel aanleggen in het buitengebied van Twente en een deel van Salland.
Glasvezel buitenaf nodigt iedereen uit op één van de informatieavonden. Op woensdag 18 is de Bijeenkomst in Gebouw de Hoogenweg.

Als minimaal de helft van de inwoners een abonnement via glasvezel afneemt, dan gaat de aanleg door. Tijdens de informatieavond worden de voordelen van glasvezel en de diensten vertelt. De dienstaanbieders zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden over televisie, internet en telefonie.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 uur begint het programma.

Heeft u de keuze al gemaakt? Wellicht helpt deze bijeenkomst met uw keuze!

Op youtube staat over glasvezel een leuk filmpje. In dit item wordt er aandacht besteed aan snel internet in het buitengebied. Waarom is het zo belangrijk? En waarom is het er nog niet overal? Via het volgende adres kunt u het filmpje bekijken:

Update Nieuwbouwplannen Baalderborg Groep op voormalige school

Dinsdag 26 mei heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Gemeente, Baalderborg Groep, Aannemer Dijkhuis, Klankbordgroep Hoogenweg en Plaatselijk belang Hoogenweg.

Bij de Baalderborg Groep is een reorganisatie geweest en dit had hoge prioriteit binnen de organisatie met als gevolg dat nieuwbouwplannen Hoogenweg vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is men weer volop bezig met de voorbereiding zoals financierings- en vergunningstraject. Het bestemmingsplan is reeds gewijzigd en de kapvergunning is verleend. De aanvraag voor omgevingsvergunning zal in juni worden ingediend. Deze vergunning is voor iedereen inzichtelijk zowel op de website van de gemeente als in het gemeentehuis. Ben je benieuwd hoe de plannen eruit zien, maak gebruik van de gelegenheid om de plannen in te zien. De huidige planning is dat men na de bouwvak begint met slopen met het huidige schoolgebouw en de verwachting is dat het zorgcomplex eind 2016 bewoond kan gaan worden.

Daarnaast is er nog uitvoerig stil gestaan bij de eventuele woningen/appartementen die voor het zorgcomplex gebouwd kunnen worden. Op dit moment hebben er nog geen belangstellenden zich gemeld en daarom wordt er op dit moment hiervoor geen bouwvergunning ingediend. De Baalderborg Groep i.c.m. private investeerders willen graag in gesprek met belangstellende om de mogelijkheden te bespreken. Het staat nog niet vast of het huur- of koopwoningen worden, dit zal mede o.b.v. behoefte/vraag worden bepaald. Mocht je interesse hebben, neem contact op.

Baalderborg Groep krijgt een klein gedeelte van het park in bruikleen en ter compensatie krijgt de Hoogenweg € 10.000 voor realisatie van een extra voorziening bijvoorbeeld extra klimtoestellen, jeu-de-boule-baan of extra wandelpad.  Dit was reeds bekend en er is hieromtrent geen nieuwe ontwikkeling. Klankbordgroep en PBH zullen t.z.t. komen met een voorstel met uitgewerkte ideeën.

Tot zover de ontwikkelingen omtrent het oude schoolgebouw.

Mocht je benieuwd zijn naar de plannen, maak gebruik van de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag in te zien (dit kan pas als de vergunning is ingediend). Onder dit bericht tref je het huidige ontwerp van de 24 zorgappartementencomplex.

Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met iemand van PB of de Klankbordgroep.

Groeten namens Plaatselijk Belang en Klankbordgroep Hoogenweg.
Annika Nijland

Huidig ontwerp zorgcomplex (mei 2015)

Noaberschap belangrijk item tijdens PB-vergadering

De opkomst was bescheiden op de algemene ledenvergadering van plaatselijk belang Hoogenweg. Op de agenda stonden dan ook geen onderwerpen met grote impact voor de bevolking. Desondanks kwamen donderdag 9 april wel enkele interessante zaken aan de orde.

Natuurlijk werden de leden bijgepraat over de stand van zaken omtrent de verkeersveiligheid en de plannen van Baalderborg met het oude schoolgebouw. Over het laatste was nog weinig nieuws te melden, maar uit verkeerstellingen bleek dat het verlagen van de snelheid in de bebouwde kom tot 30 kilometer per uur, waarschijnlijk heeft geleid tot een verlaging van het aantal verkeersbewegingen. Sinds kort geldt ook in het buitengebied van Hoogenweg een lagere maximum snelheid, want het gehele gebied is nu aangemerkt als 60-zone.

Met ingang van dit jaar is in de gemeente Hardenberg nieuwe beleid van kracht met betrekking tot Paasvuren. Per dorp mag nog slechts één Paasvuur afgestoken worden en de vergunning dient door een organisatie als een plaatselijk belang aangevraagd te worden. Het bestuur riep leden daarom op om voor volgend jaar met suggesties te komen voor een centraal Paasvuur.

Een ander initiatief van het bestuur is het ophangen van een informatiekast bij het Gebouw. Via Gerko Kremer kan iedereen hierin publicaties of oproepen ophangen. Voor verenigingen interessant, maar particulieren kunnen hierin bijvoorbeeld vragen om hulp voor bijzondere klusjes. Noaberschap moet op deze manier eenvoudiger vorm gegeven kunnen worden. In dat kader was ook de mededeling van Henk Brink dat afgelopen maand een nieuwe stichting is opgericht van belang. Ondernemers in Hoogenweg hebben samen een stichting opgericht die initiatieven voor activiteiten en noaberschap mede wil financieren, maar ook mensen die privé in een lastige situatie zitten financieel ondersteunen. Binnenkort wordt hierover door de stichting meer informatie naar buiten gebracht.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Henk Reints nam afscheid van het bestuur en ontving een kleine attentie als dank.

Omdat hij de maximale zittingsperiode achter de rug had, nam secretaris Henk Reints afscheid van het bestuur. Voorzitter Jan Veurink bedankte hem voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren en dat ging natuurlijk vergezeld met een attentie. Henk wordt opgevolgd door Annika Nijland, die als nieuweling in het bestuur ook de rol van secretaris zal gaan vervullen.

Tot slot presenteerde bestuurslid Herjan Gerrits het nieuwe logo dat plaatselijk belang vanaf nu zal gaan hanteren in haar briefpapier en andere schriftelijke en digitale uitingen.