Glasvezel informatieavond

Beste bewoners van Hoogenweg, Venebrugge en Hardenbergerveld,

Twijfelt u nog of u glasvezel moet nemen, welk pakket het beste bij u past of waar u rekening mee moet houden met de aanleg? Wij, Plaatselijk Belang Hoogenweg eo en Hardenbergerveld, hebben een informatieavond op 15 juni georganiseerd waarin lokale voorlichters aanwezig zijn en uw vragen zullen beantwoorden. De avond zal voornamelijk in het teken staan van praktische zaken. Op deze avond proberen we u meer duidelijkheid te geven rondom glasvezel en om de juiste beslissing te maken.
Tot ziens op 15 juni om 19.00 uur in het Gebouw ( Hoogenweg nr 45).
Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. en Plaatselijk Belang Hardenbergerveld

 

Update Nieuwbouwplannen Baalderborg Groep op voormalige school

Dinsdag 26 mei heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Gemeente, Baalderborg Groep, Aannemer Dijkhuis, Klankbordgroep Hoogenweg en Plaatselijk belang Hoogenweg.

Bij de Baalderborg Groep is een reorganisatie geweest en dit had hoge prioriteit binnen de organisatie met als gevolg dat nieuwbouwplannen Hoogenweg vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is men weer volop bezig met de voorbereiding zoals financierings- en vergunningstraject. Het bestemmingsplan is reeds gewijzigd en de kapvergunning is verleend. De aanvraag voor omgevingsvergunning zal in juni worden ingediend. Deze vergunning is voor iedereen inzichtelijk zowel op de website van de gemeente als in het gemeentehuis. Ben je benieuwd hoe de plannen eruit zien, maak gebruik van de gelegenheid om de plannen in te zien. De huidige planning is dat men na de bouwvak begint met slopen met het huidige schoolgebouw en de verwachting is dat het zorgcomplex eind 2016 bewoond kan gaan worden.

Daarnaast is er nog uitvoerig stil gestaan bij de eventuele woningen/appartementen die voor het zorgcomplex gebouwd kunnen worden. Op dit moment hebben er nog geen belangstellenden zich gemeld en daarom wordt er op dit moment hiervoor geen bouwvergunning ingediend. De Baalderborg Groep i.c.m. private investeerders willen graag in gesprek met belangstellende om de mogelijkheden te bespreken. Het staat nog niet vast of het huur- of koopwoningen worden, dit zal mede o.b.v. behoefte/vraag worden bepaald. Mocht je interesse hebben, neem contact op.

Baalderborg Groep krijgt een klein gedeelte van het park in bruikleen en ter compensatie krijgt de Hoogenweg € 10.000 voor realisatie van een extra voorziening bijvoorbeeld extra klimtoestellen, jeu-de-boule-baan of extra wandelpad.  Dit was reeds bekend en er is hieromtrent geen nieuwe ontwikkeling. Klankbordgroep en PBH zullen t.z.t. komen met een voorstel met uitgewerkte ideeën.

Tot zover de ontwikkelingen omtrent het oude schoolgebouw.

Mocht je benieuwd zijn naar de plannen, maak gebruik van de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag in te zien (dit kan pas als de vergunning is ingediend). Onder dit bericht tref je het huidige ontwerp van de 24 zorgappartementencomplex.

Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met iemand van PB of de Klankbordgroep.

Groeten namens Plaatselijk Belang en Klankbordgroep Hoogenweg.
Annika Nijland

Huidig ontwerp zorgcomplex (mei 2015)