ALV PBH: Woningen bij schoolplannen Baalderborg

Donderdag 3 april hield plaatselijk belang Hoogenweg e.o. de jaarlijkse ledenvergadering. Voorafgaand hieraan was er weer een inloopavond waar Baalderborg de aangepaste plannen voor het oude schoolgebouw presenteerde. Zo’n 40 mensen bezochten de inloopavond en de vergadering.

Opvallendste aanpassing vormde een woonblok dat voorlopig staat ingetekend in de plannen. Dit woonblok zal, als daarvoor voldoende belangstelling bestaat, bestaan uit vier woningen die zowel geschikt zijn als ouderenwoning of als starterswoning. De woningen hebben een oppervlakte van circa 90-100 m2 en hebben elk een stuk grond, een carport en een berging. De prijsklasse is € 175.000 tot € 200.000 vrij op naam. Een schetsontwerp is hier te bekijken.

Het gebouw met 24 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking bleek nog niet verder uitgewerkt, al is wel meer naar achteren uitgeweken en de ingang verplaatst naar de achterzijde.

Tijdens de vergadering werd door voorzitter Erik Schoemaker nogmaals kort stil gestaan bij de plannen, waarover inhoudelijk echter niet veel nieuws te melden viel. Wel is een klankbordgroep opgericht waarin naast Jan Veurink vanuit het plaatselijk belang ook de direct aanwonenden deel nemen.

Veel aandacht ging tijdens de vergadering uit naar de nieuwe inrichting van de kern Hoogenweg en dan met name de hoogte van de drempels. De meningen hierover bleken verdeeld, maar in overleg met het bestuur heeft de gemeente besloten de drempels steiler te maken om ze meer aan te laten sluiten op de geldende maximum snelheid van 30 kilometer per uur.

Overige onderwerpen waren glasvezel in het buitengebied, de planning van het onderhoud aan de wegen en het recente grote onderhoud in het park. De proef met het doven van de openbare verlichting heeft uitgewezen dat voorlopig de verlichting in het buitengebied aan blijft, maar dat de verlichting langs de Duitslandweg wel fors is verminderd.

Leon ter Voorde blikte namens de activiteitencommissie terug op een goed jaar waarin de fietstocht in mei en het eindejaarsfeest voor kinderen in december nieuwe onderdelen waren die beide goed in de smaak vielen bij de deelnemers.

Omdat ook zijn tweede termijn er inmiddels op zat, nam Erik Schoemaker afscheid van het bestuur. Zijn opvolger, Jan Veurink, bedankte hem voor alle inzet en uiteraard ontving Erik enkele kleine attenties. Herjan Gerrits werd gekozen tot nieuw algemeen bestuurslid.