ALV Oranjevereniging blijft in januari

Het eerste onderwerp dat voorzitter Eg Hutten aansneed op de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging op vrijdag 24 januari was de matige opkomst van vorig jaar. Die viel voor het bestuur dermate tegen dat besloten is de leden te vragen of er wellicht voorkeur bestaat de vergadering op een ander moment in het jaar te beleggen. De ruim 70 leden die er nu waren, vonden echter een wijziging niet noodzakelijk en dus hoopt het bestuur op een soortgelijke opkomst in de komende jaren.

Vervolgens werd de rest van de agenda in een vlot tempo afgehandeld. Secretaris Evelien Ranter blikte terug op de verschillende activiteiten in 2013, waar natuurlijk met name de troonswisseling een bijzondere gelegenheid was. Penningmeester Dimphie Wilpshaar gaf een toelichting op de financiële situatie van de vereniging die rooskleurig genoeg is om ook dit jaar geen contributieverhoging voor te stellen.

Janet Schoemaker verliet dit jaar het bestuur en de kandidaat gestelde Jennie Lugies werd door de vergadering gekozen als opvolger. Zowel Eg Hutten als Gerben Wanink verlengden hun bestuurstermijn met nog eens drie jaar.

Twee recht twee averecht
Na het officiële gedeelte van de vergadering konden de aanwezigen genieten van een optreden van het Drentse vrouwenkwartet Twee recht twee averecht. De dames vermaakten het publiek met een serie sketches en liedjes en herkenbare verhalen over hun thuissituaties. De keuze hiervoor door het bestuur bleek een schot in de roos gezien de enorm positieve reacties in de pauze en na afloop.