Aanpassing drempels Hoogenweg

Na de herinrichting van de kern Hoogenweg naar een 30-kilometer zone, bleek dat twee drempels onvoldoende zorgen voor een snelheidsbeperking. Na een huis-aan-huis enquĂȘte en overleg met de gemeente Hardenebrg is besloten de drempels aan ter passen. Effectief betekent dit dat de drempels niet hoger, maar wel steiler zullen worden, waardoor ze meer passen bij de geldende maximum snelheid.

Inmiddels is bekend dat de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden in de week na Pasen, oftewel op dinsdag 22 april.

Te zijner tijd zal ook de slijtlaag hersteld worden. Hiervan is nog niet bekend wanneer dit zal worden opgepakt.