De Stuw zoekt naar oplossingen voor problemen Hoogenweg, Radewijk en Hardenbergerveld

Inwoners van Hoogenweg, Radewijk en Hardenbergerveld zijn over het algemeen tevreden over hun dorp. Toch kan er nog een hoop veranderen, bleek tijdens de bijeenkomst van Stichting De Stuw afgelopen 5 juni in Het Gebouw. Niet alleen is het openbaar vervoer een heikele kwestie, maar ook burenhulp in de vorm van persoonlijke problemen komt nog te weinig voor. Wellicht nog het grootste probleem: de trek van jongeren van het platteland naar de stad, met ingrijpende gevolgen voor de dorpen. De Stuw probeert naar een oplossing te vinden.

Sociaal Café
In het zuidelijke gebiedsdeel van de gemeente Hardenberg zijn veel vrijwilligers betrokken bij activiteiten en voorzieningen rondom Hoogenweg, Radewijk en Hardenbergerveld. Door voorzettende bezuinigingen van verschillende overheden zal dit onder druk komen te staan. Voor Stichting De Stuw aanleiding om onder het mom van een “Sociaal Café” met de vrijwilligers en betrokkenen te discussiëren over nieuwe mogelijkheden, aan de hand van vier stellingen. De vraag die alsmaar door een ieders hoofd spookte, was: kunnen de krachten worden gebundeld, waardoor de drie dorpen van elkaar profiteren door elkaars sterkte punten in te zetten ten gunste van de ander?

Om daarachter te komen, formuleert De Stuw de volgende stelling: de drie dorpen hebben iedere een eigen karakter en hebben elkaar daarom niet nodig. Instemmend knikken de aanwezigen dat iedereen trots is op zijn eigen plaats – gelukkig! Hoogenweg fungeert echter als centraal punt, mede dankzij Het Gebouw. Toch heeft geen enkele dorpsbewoner het gevoel achter gesteld te worden.

Jongerenparticipatie
Wél kan er gewerkt worden aan de participatie van jongeren in de dorpen, realiseren de bewoners zich door de stelling: er zijn wel een aantal dingen die hier verbetering behoeven, maar het heeft geen enkele zin hierom te vragen. Vanuit de gemeente krijgen wij geen prioriteit. De focus ligt voornamelijk op ouderen en gehandicapten, maar er wordt weinig tot niets gedaan aan het wegtrekken van jongeren naar de stad. Niet in de laatste plaats omdat woningen en boerderijen te duur zijn. Een buurtbewoner vraagt zich af: is het geen idee om een boerderij om te bouwen tot appartementen waarin jongeren gezamenlijk kunnen wonen? Zo zijn hun vrienden toch in de buurt, want jongeren lijken geen behoefte meer te hebben aan de georganiseerde spelletjes waar zij hun vrienden zouden kunnen ontmoeten. Daarmee stuiten we gelijk op een volgend probleem.

Geen opvolger
Er is een handjevol actieve vrijwilligers in Hoogenweg die zorgen voor een veilige schaatsbaan, activiteiten tijdens Koninginnedag organiseren en bijvoorbeeld ieder jaar een volleybaltoernooi plannen. Als zij straks stoppen met hun vrijwilligerswerk (om welke reden dan ook), vrezen zij ervoor wie het stokje over neemt. Het gevolg? De verenigingen en activiteiten moeten op een gegeven moment hun deuren sleuten, omdat er simpelweg geen opvolgers zijn die het werk willen overnemen.

Ouderen en jongeren komen elkaar tegemoet
Een andere heikele kwestie is het reizen met het openbaar vervoer. Dat is bijna onmogelijk. Vooral ouderen ondervinden hier nog de meeste hinder van. Zelfs als zij een taxi bellen, komen ze vaak nog te laat aan bij hun afspraak. Hardop denken de buurtbewoners: is het geen idee om de ouderen en de jongeren samen te laten werken? Als jongeren de ouderen overdag naar hun bestemming brengen, brengen ouderen de jongeren ’s avonds weg wanneer zij op stap willen.

Schaamte om het vragen van hulp
Maar, daarbij luidt de vraag: durft men hulp te vragen en kan die zorg en/of hulp geboden worden die nodig is? Dat hangt van het onderwerp af, discussiëren de aanwezigen. Het is vanzelfsprekend dat buren de koffie en cake regelen tijdens een begrafenis en bij elkaar op bezoek gaan tijdens ziekte. Gaat het bijvoorbeeld om financiële hulp of huiselijk geweld, dan schamen bewoners zich al gauw. Niemand die dan om advies van een buur vraagt.

Word maatje!
Niet alle hulp is dus aanwezig, ook niet met het nooberschap, concluderen we met de vierde stelling. Of De Stuw wat kan betekenen in de gebieden Radewijk, Hoogenweg en Hardenbergerveld? Ja, op individueel vlak zeker. Dat is stap één. Of en in welke vorm De Stuw acties gaat ondernemen, is nog niet duidelijk. Naar verwachting weten we dat in het najaar. Maar stilzitten en afwachten hoeven we niet. De Stuw is namelijk op zoek naar een maatje die als praatpaal wil fungeren tijdens een wandeling of samen gezelllig op het terras wil zitten. Lijkt dit je leuk? Neem dan eens contact op met De Stuw.