Gemeente gaat verder met aangepaste plannen voor schoolgebouw

Het is inmiddels al zestien jaar geleden dat OBS Hoogenweg de deuren sloot. Sindsdien is het schoolgebouw door verschillende instanties gebruikt, maar momenteel staat het leeg. Verpaupering ligt op de loer en dus is de gemeente Hardenberg, eigenaar van het pand, op zoek naar mogelijke oplossingen. De plannen die zorginstelling Baalderborg Groep (BBG) heeft voor de locatie, komen dan ook als geroepen.

In een eerder stadium presenteerde BBG al een plan met 24 zorgeenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens een buitengewone ledenvergadering waarin het bestuur van plaatselijk belang Hoogenweg (PBH) de mening peilde van haar leden, bleek een overgrote meerderheid geen voorstander van die plannen. Eén van de vragen die toen gesteld werden, was of het niet mogelijk zou zijn het plan uit te breiden met zorgwoningen voor senioren.

Mede naar aanleiding van de uitkomst van de ledenraadpleging en nader overleg met PBH heeft de gemeente besloten de BBG-plannen uit te breiden met maximaal zes zorgeenheden voor senioren. Op dinsdag 27 augustus kwam wethouder Douwe Prinsse naar Hoogenweg om mensen hierover te informeren en zelf te peilen wat er met betrekking tot dit onderwerp leeft onder de inwoners.

Uitgewerkte plannen konden niet worden gepresenteerd omdat die er nog niet zijn. Op basis van de bijeenkomst zou het traject al dan niet voortgezet worden. En op basis van de weinige reacties vanuit de zaal die met zo’n veertig aanwezigen gevuld was, concludeerde Prinsse dat voortgang van het traject een logische stap is.

En dat betekent dat hij het college zal adviseren verder te gaan en dus te onderzoeken wat precies mogelijk is, noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen in gang te zetten en in overleg te treden met BBG en mogelijke investeerders (waarvan er momenteel al één in gesprek is met de gemeente). Wanneer de plannen verder uitgewerkt zijn, zullen één of meerdere inloopavonden georganiseerd worden en tevens zal een klankbordgroep opgericht worden waarin ondermeer enkele inwoners van Hoogenweg zitting zullen nemen.

BBG gaf aan het liefst zo snel mogelijk te beginnen en in het voor hun meest gunstige geval zou de schop eind 2014 in de grond kunnen.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de weerstand tegen de plannen niet is verdwenen, maar harde argumenten werden niet genoemd. Reden waarom de gemeente vooralsnog ook verder zal gaan met het traject. Wel werden specifieke aandachtspunten besproken. Zo zal in de bouwplannen rekening gehouden moeten worden met het dorpse aangezicht van de lintbebouwing en mag het volgens de aanwezigen niet zo zijn dat als er onvoldoende animo of financiering blijkt te zijn, de seniorenwoningen niet, maar de zorgwoningen wel gebouwd worden.

Hoe het vervolg van het traject er precies uit ziet en wanneer meer informatie te verwachten valt, werd niet duidelijk. Maar zodra dit wel het geval is, zal dat rechtstreeks of via PBH gecommuniceerd worden.

P8270168Voormalig schoolgebouw Hoogenweg02