Gea Wolbink verlaat EWW-bestuur

Maandagavond 22 april werd in het Gebouw te Hoogenweg de jaarvergadering gehouden van de toneelvereniging Elck Wat Wills van de Hoogenweg. Hier nam Gea Wolbink na vijf jaar afscheid als bestuurslid van EWW.

Gea Wolbink (li.) ontving uit handen van Jenny ter Voorde een bos bloemen als dank voor haar inzet als secretaresse van de toneelvereniging EWW.

Gea Wolbink (li.) ontving uit handen van Jenny ter Voorde een bos bloemen als dank voor haar inzet als secretaresse van de toneelvereniging EWW.

Voorzitter Jan Bulthuis heette een ieder van harte welkom en opende de vergadering. Aan de orde kwamen de notulen van de ledenvergadering en mededelingen. Er werd uitvoerig gesproken over de invulling van het kerstgebeuren en de opzet voor een revue in 2015. De leescommissie was er helaas nog niet in geslaagd om een nieuw toneelstuk te kiezen. Er zijn al veel boekjes doorgenomen, maar het valt niet mee om een leuk en passend toneelstuik te vinden. Penningmeester Jenny ter Voorde gaf een uitvoerig verslag van het financiƫle plaatje van de toneelvereniging. De vereniging eindigt met een positief saldo en had een goed toneeljaar gehad. Daarna las Gea Wolbink als secretaresse van de vereniging voor de laatste keer het jaarverslag voor. Gea werd bedankt voor haar inzet en kreeg een VVV bon en een bos bloemen. Jenny ter Voorde had een mooi en passend gedicht voor Gea gemaakt en las deze aan haar voor. Het bestuur had Anthusa Mooi voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld, dus werd Anthusa welkom geheten in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit Jan Bulthuis, Jenny ter Voorde, Henk Veldsink, Gerrie Sieben en Anthusa Mooi. Op 8 mei hebben de leden met aanhang een feestavond, die georganiseerd wordt door Erna de Boer, Truida Hesselink en Rutger van Braak. Al met al was het een goed bezochte en vruchtbare vergadering. Jan Bulthuis sloot de vergadering en wenste een ieder een fijn toneeljaar toe en wel thuis.