Inloopavond Baalderborg goed bezocht

Al twee maal eerder bezochten vertegenwoordigers van de Baalderborg groep uit Hardenberg het Gebouw in Hoogenweg. Toen tijdens de algemene ledenvergadering van het plaatselijk belang om toe te lichten welke plannen er zijn met de locatie van het oude schoolgebouw in Hoogenweg. De vele reacties gaven aanleiding voor een vervolg.

En dus werd een speciale inloopavond georganiseerd waar naast de Baalderborg ook de architect en de aannemer aanwezig waren om uitleg te geven aan belangstellenden. De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium, maar allereerst zal er een wijziging moeten plaatsvinden in het bestemmingsplan. Als dat proces vlot verloopt, is het de bedoeling om eind dit jaar of begin 2014 te starten met de bouw.

Omdat het bestuur van het plaatselijk belang een standpunt wil innemen, wil zij peilen hoe de inwoners staan tegenover de plannen. Op basis daarvan zal bepaald worden welke vervolgstappen gewenst zijn. Op korte termijn zal daarom een extra ledenvergadering georganiseerd worden. Leden worden hierover nog geïnformeerd.