60-plussers naar Fryslân

Op maandag 2 september heeft de Oranjevereniging weer een leuke dag georganiseerd voor onze ’60-plussers’.

Met een bus vol, vertrokken we ‘s morgens vol goede moed richting Friesland. In Ens stopte de bus om gezellig met elkaar koffie te drinken met een stukje taart. Nadat iedereen weer terug in de bus was, reden we verder door de mooie Friese landschappen. Het was een prachtige rit langs de dijken van West Friesland.
Toen er plotseling een Friese boerin stond te liften langs de kant van de weg. Onze buschauffeur besloot om te stoppen en haar mee te nemen. De boerin kwam de bus in en vertelde ons dat ze graag met ons mee wilde naar Hindeloopen. Ze moest haar schapen voeren die op de dijk lopen. Als tegenprestatie voor de lift, wilde ze ons wel iets meer vertellen over wat er onderweg te zien was en over een aantal typische Friese gewoonten. De boerin vertelde onder andere over de typische Friese kop-hals-romp en stelpboerderijen. Friese boerderijen hebben vaak een ‘uilenbord’ op het dak, een driehoekig houten bord tegen de daknaald.

Aangekomen in Hindeloopen, stond in restaurant Südersee, onze lunch voor ons klaar. Na de lunch konden we op eigen gelegenheid Hindeloopen bezoeken. In de grote kerk was  een klederdrachtshow. Een enthousiast paar in klederdracht vertelde ons over deze dracht. De Hindelooper vrouwendracht was zeer kleurrijk door de combinatie van gebloemde (sitsen) en geruite (Oost-Indische bonten) stoffen en de aparte hoofdtooi. Maar ook het verschil tussen rouw en niet-rouw, gehuwd of ongehuwd en pronk- en werkdracht maakte deze dracht bijzonder. Aan de klederdracht kon men ook zien of iemand rijk was. Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke handelsplaats. De Hindelooper Grootschippers voeren in hun fluitschepen naar de Oostzee om handel te drijven. Ze verkochten in de Oostzeelanden veel Nederlandse producten als jenever en wollen stoffen. Op de terugreis naar Hindeloopen werd altijd hout getransporteerd naar Amsterdam en de Zaanstreek. Uit deze periode stammen ook de bijzondere leefcultuur, het Hindelooper schilderwerk en dit prachtige, kleurrijke klederdracht.

Na deze show kon men verschillende musea bezoeken of een kijkje nemen de rommelboerderij. In het restaurant kregen we een kop koffie met een heerlijk plak Friese suikerbrood. De eigenaar van het restaurant vertelde nog een boeiend verhaal en tot slot was er een verloting.

Toen iedereen weer bijna in de bus zat, zag Karin een schaap dat met haar kop vast zat onder een hek onderaan de dijk. Ze rende er naar toe en bevrijdde het dier uit zijn benarde situatie. We konden met een gerust hart weer richting de Hoogenweg.  Daar had de familie Kremer van ’t Gebouw weer voor een voortreffelijk diner gezorgd.

Nadat iedereen had kunnen genieten van dit diner, kwamen Erik van Laar en Dick Ranter als afsluiting een aantal liedjes voor ons spelen op hun harmonica.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. De Oranjevereniging bedankt iedereen voor de gezellige dag en hopelijk zien we u volgende jaar!

Namens de Oranjevereniging, Dimphie Wilpshaar