Thema feestweek 2015 bekend

In het najaar van 2013 is door verschillende Hoogenwegse vereniging besloten in 2015 wederom een feestweek te organiseren. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen die inmiddels al enkele malen bijeen is gekomen om te bespreken wat er allemaal moet gaan gebeuren en te beginnen met de voorbereidingen.

Net als tijdens de vorige edities wordt ook nu weer gekozen voor een overkoepelend thema voor het hele feest dat zal plaatsvinden van 25 april tot en met 2 mei. Tijdens de viering van Koningsdag op zaterdag 26 april maakte Karin van der Steen namens de feestcommissie bekend dat het thema voor het feest in 2015 “Film” zal zijn.

Hiervoor is gekozen omdat het veel mogelijkheden biedt, zowel in de organisatie van activiteiten als ook voor de versiering van straten en tuinen. De hoop is dan ook dat inwoners van Hoogenweg dit ook nu weer enthousiast zullen oppakken.

De komende maanden zal de feestcommissie verder gaan met de voorbereidingen en zal u onder andere via de dorpskrant en deze website op de hoogte houden.